EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelmasta opittua Kun Santa Claus tapaa Joulupukin

Vuosi 2020 lähenee loppuaan, ja pian juhlistamme talven juhlia mukavasti kotona, joululauluja kuunnellen ja elokuvia katsellen. Tämä vuosi on ollut täynnä odottamattomia haasteita, ja se on näyttänyt meille, että nopea muutokseen sopeutuminen ja uusien ratkaisujen keksiminen on ollut ainoa keino jatkaa eteen päin. Monien elämän siirryttyä digitaaliseen ympäristöön haasteena on ollut kielimuurien voittaminen. Konekäännös on onneksi tarjonnut erinomaista apua tehokkaaseen monikieliseen kommunikaatioon.

1. opetus: Konekäännös on kuin kotitonttu: se tekee elämästä paljon helpompaa.

Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajuus vaihtuu kuuden kuukauden välein, ja koska EU-jäsenmaita on 27, isäntämaiden on hallinnoitava valtavaa määrää monikielistä informaatiota. Kuuden kuukauden aikana puheenjohtajavaltiot kohtaavat poikkeuksellisen korkean vaatimustason reaaliaikaisia käännöksiä koskien, ja niillä on pakottava tarve mahdollistaa monikielinen tiedonvaihto satojen tapahtumien, konferenssien ja työpajojen aikana. 

Idea konekäännökseen sai alkunsa kauan aikaa sitten. Tekoälyn nousun myötä teknologiasta tuli kehittyneempää, ja viimeisen vuosikymmenen aikana konekäännöksestä on tullut valtava voimavara kielihaasteiden voittamisessa. Kieliteknologian innovaattori Tilde kehitti EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelman viisi vuotta sitten, ja siitä tuli pian isäntämaille korvaamaton apu. Enemmän kuin koskaan aiemmin, vuonna 2020 EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelma auttoi hallituksien työntekijöitä, edustajia, toimittajia ja suurta yleisöä hallitsemaan kieleen liittyviä vaikeuksia, joita he kohtaavat tämän päivän monikielisessä digitaalisessa ympäristössä. Vuonna 2019 ohjelmassa oli käännetty yhteensä 17 miljoonaa sanaa, mikä näytti siihen aikaan huomattavalta luvulta. Vuonna 2020 koronaviruksen aiheuttamat odottamattomat haasteet kasvattivat konekäännöksen tarvetta huomattavasti. EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelma on auttanut ihmisiä kääntämään yli 180 miljoonaa sanaa, ja vielä on kuukausi tätä vuotta jäljellä! Siinä missä tämä veisi ihmisen kääntämänä 358 vuotta, konekääntäjä tekee sen sekunneissa.

2. opetus: Lähetä kirje Joulupukille millä tahansa kielellä

Ensimmäinen EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelma julkaistiin vuonna 2015 Latvian toimiessa EU-neuvoston isäntämaana. Tällöin ohjelma tarjosi vain latvia–englanti–latvia käännöksiä. Siitä lähtien tarve nopeille, luotettaville ja laadukkaille käännöksille on kasvanut jatkuvasti. EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelma onkin kehittynyt tehokkaaksi ja turvalliseksi käännösalustaksi, joka tarjoaa välittömiä teksti-, asiakirja- ja verkkosivukäännöksiä jokaisella EU:n virallisella 24 kielellä, tehokkaita työkaluja kääntäjille sekä jopa monikieliset verkkosivut! Esimerkiksi Saksan EU-neuvoston puheenjohtajakauden verkkosivustolla, joka on EU-kansalaisten pääasiallinen tietolähde maan puheenjohtajuutta koskien, on integroituna myös EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelma, jonka ansiosta sivuston sisältö on saatavilla kaikilla EU:n 24:llä virallisella kielellä. Puheenjohtajamaan käännösohjelma on vapaasti suuren yleisön käytettävissä. Ihmiset voivat käyttää sitä jokapäiväisiin tarpeisiinsa, esimerkiksi kääntääkseen kirjeen Lapissa olevalle ystävälleen.

Kustomoitu EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelma on kehitetty kahdeksalle neuvoston puheenjohtajamaalle: Latvialle, Virolle, Bulgarialle, Itävallalle, Romanialle, Suomelle, Kroatialle sekä nykyiselle puheenjohtajamaalle, Saksalle. Tilde tuki Suomen EU-puheenjohtajuutensa aikana, vuonna 2019, esittämää pyyntöä tehokkaan dialogin ja EU-maiden välisen yhteisymmärryksen vakiinnuttamista koskien. Näinä epätavallisina aikoina Tilde, yhdessä Saksan tekoälyn tutkimuskeskuksen (German Research Center for Artificial Intelligence – DFKI) kanssa, auttaa Saksaa ylittämään kielimuurit ja tehostamaan valtion laitosten tuottavuutta.

3. opetus: Konekääntäjä ei jätä sinua koskaan yksin

Puheenjohtajamaat ovat tähän asti kääntäneet yhteensä 229 miljoonaa sanaa, joka vastaa 19 668 Yksin kotona -elokuvan käsikirjoitusta. Konekääntämiselle on selvästi polttava tarve, joka ei koske ainoastaan EU-puheenjohtajakausia, sillä näinä epävarmoina kriisiaikoina kaikilla valtion laitoksilla on vaikeuksia tavoittaa mahdollisimman monia kansalaisia. EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelma on erinomainen esimerkki konekääntämisen käytöstä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se toimii hienona esimerkkinä muille virallisille tahoille siitä, kuinka tekoälyä voidaan käyttää monikielisen viestinnän helpottamiseen ja kehittämiseen.

Suomessa valtioneuvoston kanslia on jatkanut konekäännöspalveluiden käyttöä myös puheenjohtajuuskauden päätyttyä. EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelman osoittauduttua skaalautuvaksi, joustavaksi ja erilaisiin tarpeisiin sopeutuvaksi myös muissa Suomen julkisen sektorin laitoksissa, kuten Tilastokeskuksessa, on otettu käyttöön turvallisia konekäännösteknologioita osaksi päivittäistä työskentelyä. Romanian puheenjohtajuuskauden jälkeen konekäännöstyökalu integroitiin osaksi romanian kielen kansallista alustaa, jolloin konekäännöspalvelut tulivat tutkijoiden käyttöön. Kroatia käyttää konekäännöksiä rakentaessaan viranomaisille, oppilaitoksille ja yrityksille suunnattua kansallista kieliteknologiaportaalia. Voimme vain arvailla, millainen vaikutus EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelmalla on Saksassa vuonna 2021.

4. opetus: Voimme leipoa lisää pipareita, jos parannamme työn tehokkuutta

Nykyisin kääntäjät ja tekoälyteknologiat ovat kaksi toisistaan erottamatonta käsitettä. Konekäännösohjelma auttaa kääntäjiä suoriutumaan jokapäiväisistä tehtävistään. Ohjelma parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta, ja valtavat määrät tekstiä tulevat käännetyiksi murtoajassa. Tämä tarkoittaa, että kääntäjä, tai kuka tahansa konekäännösohjelmaa käyttävä, voi parantaa työnsä tuottavuutta ja käyttää enemmän aikaa piparkakkujen leipomiseen. EU-neuvoston puheenjohtajamaan käännösohjelman todennetut käyttäjät voivat muokata käännöksiään haluamallaan tavalla käyttämällä käännösmuisteja, integroitua terminologiaa ja konekäännöksiä, jotka ovat osa sisäänrakennettua, tietokoneavusteista online-käännöstyökalua. Kääntäjät voivat myös halutessaan integroida konekäännöstyökalun ammattimaiseen käännösympäristöönsä.

5. opetus: Konekäännös on kuin Joulupukin reki

Tekoälypohjainen käännöstyökalu suojaa tietojen luottamuksellisuutta, joka ehkäisee käännettyjen asiakirjojen tai tekstien vuotamisen. Tilden turvallinen teknologia takaa, että kaikki tiedot poistetaan välittömästi kääntämisen jälkeen, ja että kukaan ei voi päästä arkaluontoisiin tietoihin käsiksi. Tämä on yksi keskeisistä syistä, joiden vuoksi puheenjohtajamaiden henkilökunta, toimittajat, edustajat ja kääntäjät käyttävät turvallisesti Tilden konekääntöohjelmaa jokapäiväisen työskentelynsä osana. 

Minne tahansa päädymmekään tänä vuonna, voimme vielä muokata tulevaisuutta haluamaamme suuntaan, aloittaa rajat ylittävän juhlinnan ja toivottaa hyvää joulua kaikilla EU:n kielillä.

Oletko kiinnostunut konekäännösohjelmasta? Olemme täällä auttamassa!

Kristine Metuzale

Kristine Metuzale
Client Relationship Manager

 Varaa soittoaika